4 Hamers Vergaderclassificatie

Geclassificeerd door de Nederlandse Vergader- en Congresclassificatie met 4 hamers. Getypeerd als een onderscheidende en servicegerichte vergaderlocatie in Utrecht.

Offerte aanvragen
Zalen

OUDLAEN MOET
JE BELEVEN

Faciliteiten

Elke ruimte in Oudlaen Vergaderen heeft direct daglicht en uitzicht op de omgeving zodat de gasten de gehele dag fit blijven. Daarnaast is in elke zaal standaard een projectiescherm met krachtige beamer aanwezig. De opstelling is geheel naar uw persoonlijke wensen aan te passen.

Primalocatieenhelegoedeservice!

Prima!

HansWiebes

Nibesvv

Boeking

N/A

Locatie

9

Ruimte

9

Catering

9

GeachteheerWiebes(BesteHans), Dankvoordelovendekritiek,vooronseenmotivatieomonzeservicetehandhavenenmetalleinzetteverhogen. Indienvantoepassingeenbijzondergoedevakantieengraagtoteenvolgendegelegenheid. NamensTeamOudlaen, HenkKoers

Princepractitionr

AdHeijmans

Ises

Boeking

N/A

Locatie

9

Ruimte

8

Catering

9

NZiReünie

Weinigpoespas,dusveelruimtevoornetwerkenontmoeting

EgbertBroers

EgbertBroersInterimManagement

Boeking

N/A

Locatie

8

Ruimte

7

Catering

7

BesteEgbert, Fijndathetnetwerkenenhetontmoetenvanalleoudbekendengeslaagdwas.Wewillenjebedankenvoorhetschrijvenvandereview. Metgastvrijegroet, TeamOudlaen!

Mooiekamers,goedeservice!

AlssecretaressebijdeNFUmaakikvaakgebruikvandezalen.HetcontactmetWouterenRianneverlooptaltijdsoepel.Hetmeedenkenvanhenisookergplezierig.Deservicevandecateringisgoed.Menisaltijdbehulpzaamalsernogwijzigingenzijn.Ookophetlaatstemoment.Ikbenergtevreden.

MarinavanRoessel

NFU

Boeking

10

Locatie

10

Ruimte

10

Catering

10

HoiMarina, Bedanktvoordeleukereview,altijdfijnomtehoren.Zekermetdezecijfers. Metgastvrijegroet, TeamOudlaen!

Offerte Aanvraag

Wil je een offerte aanvragen voor een bijeenkomst bij Oudlaen Vergaderen? Vul dan het formulier in en je ontvangt vrijblijvend een offerte op maat. Je kunt ons natuurlijk ook telefonisch bereiken op: +31 (0)30 273 99 11

Uw gegevens

*
*
*
*
 

Uw evenement

*
*
*
*
*